Bơm màng khí nén BSK thân nhựa PP, thân nhôm, thân gang, thân inox 316

4.431.000 53.173.000 
10.912.000 36.138.000