Lõi Lọc Tinh – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Lõi lọc tinh: Lõi PP, CTO, UDF, lõi nén và lõi sợi quấn các size 10inch, 20inch, 30inch, 40inch