Phụ kiện vỏ RO: Cùm inox, đai, nắp RO, rọ đầu màng, ty đầu màng,…