TÍNH KÍCH THƯỚC ỐNG

Tiện ích chọn kích thước ống tương ứng với lưu lượng nước theo các loại ống khác nhau. Mục đích chọn được ống phù hợp nhất với yêu cầu một cách đơn giản nhất

Tiện ích chọn kích thước ống nước

Đơn vị tính
Lựa chọn loại ống
Giá trị C của ống (Hazen-Williams coefficient)
Nhập lưu lượng M3/H
Tổn thất ma sát tối đa cho phép Giá trị từ 1,2-3,0. Chọn đường kính ống càng nhỏ thỉ tổn thất này càng cao, giá trị 1,2 là giá trị trung bình cho phép m/30m dài
Đường kính trong yêu cầu tối thiểu mm
Đề xuất đường kính ống theo DN mm
Đề xuất đường kính ống theo inch Inch
Vận tốc nước chảy trong ống m/s
Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính kích thước ống theo lưu lượng

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính kích thước ống theo lưu lượng Một trong