Thiết bị khử trùng nước: Máy Ozone, đèn UV, Hóa chất khử trùng nước,…