Máy bơm chuyên dụng: Bơm nước cho hệ thống lọc, bơm định lượng hóa chất, bơm màng khí nén

3.801.000 4.800.000 
4.135.000 4.420.000 
4.135.000 5.720.000 
4.330.000 4.915.000 
4.431.000 53.173.000 
5.315.000 5.880.000 
5.315.000 9.900.000 
5.318.000 7.350.000