Bơm định lượng hóa chất: Hãng bơm Pulsafeeder – Mỹ, Sandur Ấn Độ, Hanna