Tính Liều Lượng UVC

Tiện ích tính liều lượng UVC tiệt trùng của tia UV. Xác định được liều lượng mJ/Cm2 bộ đèn UV và ước tính sự phù hợp với nguồn nước đang sử dụng

Giá trị đầu vào

Giá trị đầu vào Đơn vị tính
Công suất đèn UV W
Lưu lượng nước qua đèn
Lưu lượng càng cao thì liều lượng UVC càng thấp
m3/H
%UVT (độ truyền tia cực tím) Dao động tuỳ theo chất lượng nước (tham khảo theo bảng dưới đây), mặc định tiện ích là 100% theo nước cất %
Cường độ đèn UV Cường độ này khác nhau cho mỗi bộ đèn khác nhau, cần phải có máy đo tia UV để xác định mW/Cm2
Đường kính buồng chứa UVC M
Chiều dài buồng chứa UVC M
Đường kính ống thạch anh M
Chiều dài ống thạch anh M
Số lượng ống thạch anh M

Kết quả

Kết quả Đơn vị tính
Thể tích buồng chứa M3
Thể tích ống thạch anh chiếm chỗ M3
Thể tích nước thực trong buồng chứa UVC M3
Thời gian lưu nước trong buồng chứa UVC S
Liều lượng UVC tương ứng Vui lòng tra bảng dưới đây để xác định liều lượng UVC này có phù hợp với loại nước mình đang dùng hay không mJ/Cm2

Bảng tra liều lượng UVC cần thiết cho các loại nước khác nhau (tham khảo)

Typical Application/
Loại nước
Typical UVT %/
% UVT (độ truyền tia cực tím trong nước)
Normal Required Dose/
Liều lượng UV cần thiết
Drinking Water/
Nước uống
90% - 95%25 mJ/cm2 RED - 40 mJ/cm2 RED
Wastewater/
Nước thải
50% - 80%30 mJ/cm2 Wall Dose
Swimming Pools/
Nước hồ bơi
94%60 mJ/cm2 Average
Aquaculture/
Nuôi trồng thuỷ sản
85% - 90%320 mJ/cm2 Average
Rain Water Harvesting - Irrigation/
Thu nước mưa - Tưới tiêu/Thuỷ lợi
80% - 85%150 mJ/cm2 Wall Dose
Rain Water Harvesting - Filter Process/
Thu hoạch nước mưa - Đã được lọc trong
80% - 85%30 mJ/cm2 Wall Dose
Process Water - Towns Main/
Xử lý nước thị trấn
90%30 mJ/cm2
Cooling Loops/
Vòng làm mát
70% - 90%30 mJ/cm2
Water after advanced treatment (membranes, reverse osmosis)/
Nước RO
90%25-60 mJ/cm2
Ground water/
Nước ngầm
85%25-40 mJ/cm2
Surface water/
Nước mặt
85%25-40 mJ/cm2
Sea water/Nước biển70-90%

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính cường độ tia UV

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính liều lượng UVC

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính liều lượng UVC Không giống như các sản