Lưu Lượng Kế Vuông – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Lưu lượng kế vuông LZM, bi inox lắp trên mặt phẳng, hãng Yuyao Kingtai