Lưu lượng kế vuông LZM, bi inox lắp trên mặt phẳng, hãng Yuyao Kingtai