Hệ Thống Châm Hóa Chất – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Hệ thống xử lý nước gia đình: Hệ thống lọc phèn, lọc tổng đầu nguồn, lọc nước uống trực tiếp, lọc tinh cho sinh hoạt và tưới cây

12.800.000 21.700.000