Máy bơm cao áp trục đứng CNP, Shimge, Ebara

4.330.000 4.915.000 
4.915.000 9.900.000 
5.315.000 5.880.000 
5.315.000 9.900.000 
7.460.000 15.826.000 
7.780.000 8.800.000