Hệ thống xử lý nước: bao gồm các hệ thống lọc thô, lọc than cát sỏi, lọc làm mềm, lọc tinh, siêu lọc, lọc RO và khử trùng nước,…