Ly lọc tinh (cốc lọc) loại 10inch, 20inch, loại thông dụng và loại bigblue, chất liệu inox và nhựa

30.000 
70.000 
-12%
145.000 
-6%
299.000 
-10%
690.000