Hóa chất cơ bản dùng trong xử lý nước như: Xút, acid, PAC, phèn nhôm, clo, chất keo tụ tạo bông,…