Thùng hóa chất PE: màu trắng, vàng, xanh, chế tạo bằng nhựa PE tinh khiết, có nắp đậy và các vị trí lắp bơm định lượng, motor khuấy