Bơm màng khí nén: Thương hiệu BSK – USA, chuyên dụng cho bơm bùn, bơm hóa chất và bơm bột khô

4.431.000 53.173.000 
10.912.000 36.138.000