Lưu lượng kế tròn LZS, LZM, bi inox và bi nhựa – hãng Yuyao Kingtai