Màng RO các hãng nổi tiếng: Dupont (DOW), LG, CSM, Vontron