Lưu Lượng Kế – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Lưu lượng kế đo nước và khí, loại tròn và loại vuông – Hãng Kingtai có chất lượng và độ chính xác cao