Máy bơm nước Shimge, CNP, Ebara: bơm trục ngang dùng cho các hệ thống lọc

3.801.000 4.800.000 
4.135.000 4.420.000 
4.135.000 5.720.000 
5.318.000 7.350.000 
6.950.000 7.350.000