Vỏ lọc túi vải chế tạo bằng nhựa uPVC, bằng inox 304 và bằng inox 316, túi vải lọc size 1 và 2