Lọc Tinh Lưu Lượng Cao – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Lọc tinh lưu lượng cao HF, chất liệu PP/PVDF, 1 lõi lọc duy nhất nên dễ thay lõi lọc hơn lọc tinh