Tính vật liệu lọc

Tính toán vật liệu lọc cho bồn lọc (Mục đích: tính vật liệu lọc, chọn vật liệu lọc, tính chiều cao vật liệu lọc trong bồn lọc, chọn công suất lọc cho bồn lọc, lựa chọn bồn lọc phù hợp)

Nhập Đường kính bồn lọc (mm):
Model bồn FRP tương ứng:

Lưu lượng lọc trung bình (ở tốc độ lọc - 15m3/m2.h) là: m3/h

Vật liệu lọc

Tổng chiều cao vật liệu lọc: mm

Loại vật liệu lọc Chiều cao lớp vật liệu lọc Đơn vị tính Kết quả Đơn vị tính
Sỏi mm kg
Cát mm kg
Than Anthracite mm kg
Than hoạt tính mm kg
Hạt Birm khử sắt mm kg
Hạt ODM khử sắt mm Lít
Nhựa làm mềm mm Lít
Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính vật liệu lọc

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính vật liệu lọc Khi bạn chọn mua sản

Nhận xét 1