Bơm định lượng Blue-White – Mỹ

7.898.000 9.990.000