Bộ pha và châm clo: Bộ pha hoàn chỉnh bao gồm motor khuấy, thùng chứa hóa chất, bơm định lượng, tủ điện điều khiển, khung kết nối, ống lắp đặt,….

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.