Các thiết bị ứng dụng cho tiệt trùng nước: Đèn UV diệt khuẩn, Máy Ozone khử trùng, Bộ pha và châm clo

-2%
53.020.000 
-5%
64.350.000 
-4%
1.421.400 
-2%
69.960.000 
-6%
1.042.000 
-4%
23.100.000 
-3%
1.812.200 
-7%
46.860.000 
-4%
58.300.000 
-6%
1.125.200 
-4%
1.480.600