Vật tư thay thế: Lõi lọc 3 cấp, màng RO, đèn UV, vòi lấy nước, bình áp,…..

28.000 100.000 
-12%
145.000 
176.000 305.000 
222.000 1.050.000