Màng RO các hãng: Dupont (DOW), LG, CSM, Vontron, Keensen,…