Lọc tinh lưu lượng cao HF, chất liệu PP/PVDF, 1 lõi lọc duy nhất nên dễ thay lõi lọc hơn lọc tinh