Hệ thống xử lý nước sinh hoạt, nước uống đóng chai, nước sông, nước lợ, nước mặn,…..