Chụp lọc cho sàn thép, sàn inox hoặc sàn bê tông (có khe gió hoặc không)