Package clean inorganic fouling and scaling RO membrane 8040A

$13.15

Package clean inorganic fouling and scaling RO membrane 8040A is a low pH powdered cleaner that combines chelants and solubilizing agents designed specifically to remove metal hydroxides, calcium carbonate, and other similar scales. 

Specification: White powder

Standard package for 1pcs membrane 8inch: 430g/package

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi