Package clean organic fouling and scaling RO membrane 4040B

$6.02

Package clean organic fouling and scaling RO membrane 4040B is a high pH powdered cleaner that combines chelants and solubilizing agents designed specifically to remove organic, particulate and other acid insoluble foulants.

Specification: White powder

Standard package for 1pcs membrane 4inch: 150g/package

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support