Side-mount connector for valve base 4”

$25.49

Side-mount connector for valve base 4”

– Valve connection base: 4”
– Connection port for inlet and outlet pipes: D60mm
– Suitable for multi-port valve F56D1 and valve F64D
– Purpose of use switch the valve mounting position from the top of the tank to the side of the tank
– Manufacturer: Chihon-china

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi