Side-mount connector for valve base 4”

$25.49

Side-mount connector for valve base 4”

– Valve connection base: 4”
– Connection port for inlet and outlet pipes: D60mm
– Suitable for multi-port valve F56D1 and valve F64D
– Purpose of use switch the valve mounting position from the top of the tank to the side of the tank
– Manufacturer: Chihon-china

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support