Sodium Hypochlorite (NaClO)

$0.70

  • Product Name: Sodium hypochlorite (Javen)
  • Name: Sodium hypochlorite, Javen water.
  • Formula: NaClO
  • Made in Viet Nam.
  • Packing: 25kg/can, 200liter/drum, 1250kg/tank or tank truck.
  • Unit price for 1kg
----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support