Bút Đo pH GONDO– 7011

1.694.000 

–   Thang đo pH: -2.00— 16.00, độ phân   giải: 0.01, độ chính xác: +/-0.01%.
–   Thang đo nhiệt độ: -5.0—60.0 C, độ    phân giải: 0.01, độ chính xác: +/- 0.5 C
 –   Tự động bù trừ nhiệt độ.
 –   Chức năng chống thấm.
– Xuất xứ: Gondo – Taiwan