Bút Đo pH GONDO– 6011A

1.065.000 

– Thang đo pH: -2.00— 14.00, độ phân   giải: 0.01, độ chính xác: +/-0.1%.
– Thang đo nhiệt độ: -5.0—60.0oC, độ phân giải: 0.1, độ chính xác: +/- 0.5Oc.
– Chuẩn bằng vít tại 4, 7, 10
– Xuất xứ: Gondo – Taiwan