BƠM TRỤC NGANG 2 TẦNG CÁNH 2.2KW – 2CDX 120/30

18.144.900