BƠM TRỤC NGANG 2 TẦNG CÁNH 1.5KW – 2CDXM 70/20

13.689.000