BƠM TRỤC NGANG 2 TẦNG CÁNH 0.9KW – 2CDXM 70/12

11.255.000