BƠM TRỤC NGANG 2 TẦNG CÁNH 0.75KW – 2CDXM 70/10

11.093.400