BƠM TRỤC NGANG 1 TẦNG CÁNH GANG 2.2KW – CMA 3.00T

10.667.000