BƠM TRỤC NGANG 1 TẦNG CÁNH GANG 0.75KW – CMA 1.00M

5.512.000