BƠM TRỤC NGANG 1 TẦNG CÁNH 1.5KW – CDXM 200/20

11.530.000