BƠM TRỤC NGANG 1 TẦNG CÁNH 0.9KW – CDXM 120/12

9.026.000