BƠM TRỤC NGANG 1 TẦNG CÁNH 0.75KW – CDXM 90/10

7.993.000