BƠM TRỤC ĐỨNG 1.1KW – EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1

26.107.000