BƠM TRỤC ĐỨNG 1.1KW – EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1

27.893.000