khuyến mãi 1   Chương trình khuyến mãi tháng 9/2022:

Nhân dịp Website www.thietbinganhnuoc.com tích hợp cổng thanh toán  momo trắng doanh nghiệp vào giỏ hàng mua sắm.

Từ nay cho đến hết ngày 30/09/2022, Quý khách mua bất kỳ sản phẩm nào (trừ màng RO) với số lượng từ 10 đơn vị trở lên sẽ được chiết khấu ngay 5% trên tổng đơn hàng. Chỉ áp dụng với khách hàng đăng nhập vào giỏ hàng và chọn thanh toán theo hướng dẫn để nhận được ưu đãi ngay!!!

Danh sách các mặt hàng đang trong giai đoạn khuyến mãi giảm giá trực tiếp:

-8%
5.150.000 
-32%
30.000 
-7%
42.900.000 
-4%
12.979.200 
-4%
1.078.300 
-6%
1.125.200 
-4%
1.787.000 
-2%
4.712.500 
-4%
4.712.500 
-0%
-13%
4.371.000 
-4%
11.182.080 
-7%
13.040.000 
-2%
6.250.000 
-6%
31.900.000 
-7%
4.138.500 
-4%
8.266.800 
-4%
6.080.256 
-5%
10.437.500 
-1%
10.184.000 
-9%
5.150.000 
-4%
4.672.500 
-7%
27.206.400 
-10%
-4%
58.300.000 
-5%
6.250.000 
-10%
-6%
1.042.000 
-0%
-1%
11.850.000 
-4%
1.421.400 
-4%
8.985.600 
-5%
4.970.000 
-1%
-5%
9.951.000 
-1%
8.417.000 
-2%
69.960.000 
-3%
1.812.200 
-7%
42.900.000 
-6%
29.900.000 
-1%
8.417.000 
-1%
8.045.000 
-10%
-10%
-2%
53.020.000 
1.791.000 
-3%
41.710 
-9%
5.150.000 
-2%
8.370.000 
-10%
-10%
62.450.100 
-5%
4.970.000 
-1%
7.254.000 
-10%
-4%
1.480.600 
-9%
-3%
24.200 
-2%
6.552.000 
-4%
23.100.000 
-1%
7.905.000 
-5%
2.670.000 
-7%
4.045.500 
-7%
46.860.000 
-1%
7.440.000 
-5%
64.350.000 
-6%
5.150.000 
-10%
41.800.000 
-1%
9.072.500