Wrench 10inch

$1.29

This wrench 10inch is suitable for almost cartridge filter housing 10inch opener fits most standard strainers, including WW38 from Pentek, Ametek, US Filter, American Plumber, Plymouth and others. Use this wrench 10-inch opener to loosen the 10-inch cartridge filter housing during filter replacement.

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support